Åter
  föregående
nästa

Beställning

Snälltågslokomotiv SJ litt Cc

Loken som var av s k American-typ började levereras 1892. De första tio loken skilde sig något från de följande 69 loken som levererades fram till 1903. Därefter byggdes fem Cb-lok och de första tio Cc-loken om i överensstämmelse med övriga Cc-lok. Många Cc-lok blev under årens lopp ombyggda på olika sätt, 1916–1931 fick 49 lok överhettning med ny panna och littera Cd medan kvarvarande lok slopades. En skrift med historik över SJs C-lok, illustrerad med många bilder och ritningar har sammanstälts. Denna skrift innehåller också en mycket utförlig bygganvisning med råd och tips även på alternativa konstruktionslösningar. Dessutom finns en ombyggnadsanvisning för ett Cd-lok.
   Byggsatsen kan köpas komplett men utan drivning, för den som vill jobba efter egna ideer finns i skriften listor på alla delar som ingår byggsatsen. Detta ger många möjligheter, t ex är det möjligt för den verklige finliraren att bygga ett ännu mer skalenligt lok genom att använda specialhjul från A Gibson, som är svarvade med en hjulprofil som på förebilden. Drivhjulen heter P8772, 1841 mm och 18 ekrar, löp- och tenderhjulen heter P8743, 1100 mm och 12 ekrar.
   För motorisering kan jag rekommendera en för ändamålet speciellt konstruerad drivning från Tumba Lokstation, den visas i Tillbehörskatalogen grupp 9. Den är klar att montera och helt anpassad till tenderbyggsatsen.

Skriften om Cc-loken 078-X
Hela materialsatsen komplett inklusive tender och skriften 078
Komplett tendersats med bygganvisning men utan drivning 077
  

Foto från en hemmabana med flera olika Perlmodeller.
Foto insänt av Martin Nilsson, som har flera mycket fina Perl-modeller.

     
Per E LindgrenPer E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se