Åter
  föregående
nästa
Beställning

Manövervagn SJ litt Cox4

082 SJ Xoa4, modellfoto
Manövervagn till motorvagn litt Xoa4 082, som oftast användes som mellanvagn mellan två motorvagnar.
   3 st tillverkades 1939 med nr 3431–3433 med ursprunglig littera Xm4, som 1940 ändrades till Co6b, senare Cox4 och slutligen Box4. Dessa hade svagt lutande front i likhet med motorvagnen.
   6 st tillverkades 1946 med nr 3780–3785 med ursprunglig littera Cox4 som 1956 ändrades till Box4. Dessa var identiska med de tre tidigare tillverkade vagnarna men hade helt raka fronter.
   De var i trafik in på 1970-talet.
   En enastående helmässingmodell avsedd att byggas i det bruna 1950–60-talsutförandet, men lätt kompletterbar till det grön-beiga leveransutförandet.
082 SJ Xoa4, modellfoto detalj
Cox4 mellan två Xoa4

SJ manövervagn litt Cox4 094
     
Per E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se