Åter
  föregående
nästa
perl logo
Beställning

Snälltågsvagn SJ litt BCo1

102 BCo1 modellfoto
Byggsats till en fullkomlig supermodell i en konstruktion som skiljer sig något från tidigare byggsatser i serien snälltågsvagnar från sekelskiftet. Detta har gjort den mer lättbyggd än de tidigare modellerna i serien. Den är superdetaljerad med ett dekalark som förutom riksvapnet i flerfärg (se 12-113) även omfattar den vackra schablonmålade gula texten med skuggning. Modellen finns även i ett par moderniserade utföranden som BCo7, artikel nr 104 och 137 .
  
102 BCo1 modell, detalj
Till SJ levererades 25 stycken BCo1-vagnar modell 1893 under åren 1893–1895. En serie om 38 stycken BCo1-vagnar modell 1897 levererades åren 1897–1900. Ytterligare en serie omfattade 16 vagnar modell 1901 som levererades åren 1901–1907. En sista serie om 10 vagnar, modell 1909 levererades åren 1909–1910 som BCo3 men utan sovinredning. Serierna hade inbördes smärre avvikelser, t ex hade de två sista tvådelade bredare fönster i andraklass-avdelningen.
   Dessa eleganta vagnar var målade utvändigt med andraklass-avdelningen i mörkgrönt och tredjeklass-avdelningen mörkbrunt. Den gröna delen beslutade man att från 1906 måla i ultramarinblå med motivering att den skulle kunna användas som förstaklassvagn. Klassiffran på andraklass-avdelningen målades därför på en lös vändbar plåt, liksom sofvagnsskylten. Märkningen var utförd med vackert schablonmålad gul text med gulbrun skuggning samt gul inramning av plåtfälten.
   Åren 1925–1932 ändrades flertalet vagnar till BCo3 eller BCo5 varvid sovinredningen i andraklass-avdelningen togs bort, de vagnar som blev BCo5 fick en av andraklasskupéerna ändrad till tredjeklass. Övriga vagnar blev under åren 1926–1928 ombyggda med täckta plattformar. Dessa moderniserade och mycket ombyggda vagnar är förebild till byggsatserna på BCo7 med beställningsnr
104 och 137.
   Vagnarna var i det ombyggda och moderniserade utförandet i trafik in på 1970-talet. Under alla dessa år hade en mängd avvikelser och enstaka ombyggnader skett. Ett exempel är BCo1 nr 1660 från 1907 som 1925 fick den innersta andraklasskupén ändrad till sjukkupé med sidodörrar och littera BCo10. Den återställdes 1937 till BCo5a. En av vagnarna togs på 1960-talet undan och finns nu i ett återställt skick bevarad på Järnvägsmuseum i GävlE
   
SJ BCo1 ritning i färg
SJ BCo1 leveransfoto
Leveransfoto av BCo1 nummer 1089, tillverkad av Vabis 1898, denna vagn är förebilden till vår modell.
   
SJ 2 & 3 klass snälltågsvagn litt BCo1 102
     
Per E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se