Åter
  föregående
nästa
Perl logo
Beställning

Snälltågsvagn SJ litt BCo7 / ABo7a

104 BCo7, modellfoto
Till SJ levererades 25 stycken BCo1-vagnar modell 1893 under åren 1893–1895. En serie om 38 stycken BCo1-vagnar modell 1897 levererades åren 1897–1900. Ytterligare en serie omfattade 16 vagnar modell 1901 som levererades åren 1901–1907. Dessa serier hade inbördes smärre avvikelser, t ex den sista serien hade tvådelade bredare fönster i andra-klassavdelningen. Titta också på vår modell av vagnen i leveransutförandet, 102.
   Åren 1925–1932 ändrades flertalet vagnar till BCo3 eller BCo5 varvid sovinredningen i andra-klassavdelningen togs bort, de vagnar som blev BCo5 fick en av andra-klasskupéerna ändrade till tredje-klass. Åren 1926–1928 blev, med några undantag, alla BC-vagnar ombyggda med täckta plattformar. Från 1927 fick de gasbelysningen ersatt med elektrisk belysning, tryckluftbroms monterades och 1928 började boggierna bytas mot modell 07, från 1932 togs lanterninfönstren bort och 1935 började vakuumbromsen monteras ner. Fönsterinfattningar började bytas 1938 och på vissa vagnar monterades helt nya fönster från 1948, men bara vid behov. En modell av vagnen med ursprungligt delade fönster finns också, 137.
   Några vagnar fick 1948–1950 ny korg med helvälvt tak utan lanternin, några vagnar blev rena tredjeklassvagnar, och i samband med klassreformen 1956 fick övriga BCo-vagnar ABo-littera.
   De var i trafik in på 1960-talet.
  
SJ ABo7a nr 1666, foto Bengt Spade 1962
SJ ABo7a nr 1666, foto Bengt Spade 1962 
  
SJ snälltågsvagn litt BCo7 / ABo7a 104