Åter
  föregående
nästa
Beställning

Sluten godsvagn SJ litt Grh

136 SJ Grh, modellfoto
En gammal bekant som återkommer. I slutet av 1970-talet kom den för första gången i ett svårbyggt utförande, som jag nu radikalt omarbetat.
   Byggsatsen har färdigbockat tak och vagnsidor i ett stycke, är väldetaljerad med t ex dekalark för tre olika tidsepoker, men däremot ingår inte slangkopplingar för tryckluft 3-000, som vår modell på fotot ovan är utrustad med.
   Nödvändiga kompletteringar för bygge av en postvagn litt D30 beskrivs också.

Serien omfattade 400 vagnar levererade 1927–1933 med nummer: 31389–31490, (31491–31500, 31506–31515 litt Gi original) 31516–31643, 31665–31787, 31815–31864.
Vikt 13 ton, lastförmåga ursprungligen 19 ton nedsatt till 18 ton på 1930-talet och på 1950-talet åter 19 ton, lastyta 30,1 kvm. Utrustning: buffertar m.98 på de första femtio, men utbytt 1928 mot hylsbuffertar m.27 som därefter monterades på samtliga vagnar. Tryckluftbroms Kunze-Knorr, och ångvärmeledning på alla vagnar, elvärmeledning på vagnar med nummer över 31815. Vagnarna var ursprungligen rödbruna med svart tak och vit märkning.

Ombyggnader:
Gro med hela gaveln öppningsbar för biltransport. Nr 31453 ombyggd 1929 slopad 1930.
Gk med köttkrokar, djurtransportförbud och fyra extra ventilationsöppningar nere i hörnen. Lastförmåga 16 ton. 10 st ombyggda 1938, 10 st 1939 och 6 st 1945. Från 1957 var Gk vitmåladE
Gi i likhet med de tjugo ilgodsvagnar litt Gi som byggdes 1929–1930, blev ytterligare vagnar ombyggda från Grh, 10 st 1943 och 10 st 1945. Dessa fick axelavståndet ökat till 8,1 m, genomgångsdörrar i bägge gavlarna, elbelysning med batteri och fönster på sidodörrarna. Bromsen på Gi bytt till Kunze-Knorr P och lastförmågan sänkt till 12 ton omkring 1940.
D4 tre vagnar ombyggda 1941 med genomgångsdörrar i gavlarna, ställ för postsäckar elbelysning med batteri, broms Kunze-Knorr P. Märkta med äldre gjutet emaljerat SJ-emblem på sidodörrarna och nummer 3511–3513 med emaljsiffror i hörnen. Litteran ändrad 1948 till D30.
Gru kvarvarande Grh och Gk fick under 1960-talet häst- och köttinredning urtagen och märktes Gru.
Gbl UIC-littera infördes 1967. Gbl-u för vagnar Gru med elvärmeledning, och Gbl för övriga, sammanlagt (50 + 322) 372 st. Nummer 2l-74-108 5000 till 5049 och 5050 til1 5371. Ändrat 1975 till 2O-74-108 5000 etc sedan Kunze-Knorr inte längre godtas internationellt.
Gi skrotades efter 1967 utan att ha fått UIC-littera.

Uppgifterna sammanställda av Erik Sundström.
   
SJ Grh, leveransfoto1932
Grh 31762, leveransfoto Kockums 1932, SJK-F
   
SJ sluten godsvagn litt Grh 136
     
Per E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se