Åter
  föregående
nästa
Perl logo
Beställning

Snälltågsvagn SJ litt CFo4

138 SJ CFo4 modellfoto
Förebilden CFo1 levererades åren 1900–1907 i 24 exemplar, varav de två första var smalare och avsedda för kontinenttrafiken. Med början 1925 moderniserades vagnarna på olika sätt. Därvid försågs 15 vagnar med inbyggd gavelplattform i passageraränden, dessa blev littrerade CFo4, och är förebild för vår modell. Vagnar med detta utseende fanns fram till år 1933 och hade hela perioden gasbelysning och tryckluftbroms. De flesta hade vakuumbromsen i behåll, men några fick den ersatt med en genomgående vakuumledning när tryckluftbromsen installerades.
    1927 blev ytterligare sex vagnar ombyggda på liknande sätt, men med båda gavelplattformarna inbyggda. Dessutom byggdes 1927 resgodsplattformen in på två av de förstnämnda CFo4-vagnarna. Dessa åtta vagnar, som littrerades CFo5, fick dessutom resgodsdörren utbytt mot en utanpåliggande skjutdörr och en genomgångskorridor i resgodsavdelningen.
    1928–1929 byggdes de kvarvarande tre CFo1-vagnarna om i likhet med ovannämnda CFo5, men fick då boggierna utbytta mot kraftigare boggier m.07. Samtidigt byttes boggierna på
samtliga CFo5-vagnar. Även sex CFo4-vagnarna ändrades under åren 1928–1929 till detta utförandE
    Åren 1931–1933 blev de sista sju CFo4-vagnarna ombyggda till CFo5. Från 1932 blev lanterninfönstren i passageraravdelningen igensatta på samtliga 24 vagnar.
    Slutligen fick minst tre vagnar på 1940- och 1950-talet fönstren utbytta mot nästan rektangulära helglasrutor m.38. Snälltågsboggievagnarna litt CFo5 var i trafik in på 1960-talet. Vagnarna slutade sina dagar som BFo15-L efter omlitterering 1956 från CFo5. L efter litterat på vagnssidan betecknar endast att vagnen har el-värmeledning.
    Byggsatsen till denna trevliga modell är framställd på helt vanligt suveränt Perlmanér. Den har dessutom försetts med den nya supersmala
boggie m.91 som vi framställt helt i mässing.
  
138 SJ CFo4 modellfoto

  

SJ CFo4 Linköping 1925, Arkiv S Nyberg
SJ SJ CFo4 Linköping 1925, Arkiv S Nyberg
  
SJ snälltågsvagn litt CFo4 138
     
Per E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se