Åter
  föregående
nästa
Beställning

Bet- och grusvagn YJ, MTJ, SJ m fl litt I3

YJ litt I3, modellfoto
MTJ litt I3, modellfoto
Från vagnuthyrningsfirman Ludewig & Lange i Berlin kom dessa vagnar i stort antal under åren 19021909 till många skånska järnvägar såsom t ex KTJ, MGJ, MTJ, MSJ, LTJ, MYJ, HRRJ, UGJ och MLJ. Många av dessa banor sålde senare sina vagnar vidare till andra banor, t ex kom 12 av MLJs vagnar 1929 till OFWJ, ett flertal vagnar kom också till SJ i samband med förstatliganden. Många skånebanor slogs samman och bildade YJ, som kom att disponera många vagnar av denna typ, ofta ägda av sockerbruken. Åtminstånde en vagn finns bevarad, SNJ 500301 (som varit tillhörig Televerket). De spreds också över hela Europa. Vagnarna tillverkades av Gebr Hoffmann i Breslau 1891–1896 och Werkspoor i Amsterdam 1898. De erhöll Gattung Erfurt på de Preussiska Statsbanorna.
   Mycket mer om dessa vagnar finns att läsa i Erik Sundströms artikel i tidningen Tåg nr 3 1982 och i ÖSJ-bladet flera nr under åren 1986 och 1987. Se också den tyska sidan
139.
ÖSJ 13078 i Tollarp på 1920-talet, foto Bergenheim
ÖSJ 13078 i Tollarp på 1920-talet, foto Bergenheim
   
Bet- eller grusvagn litt I3 139
   

Foto på en modell av betvagnen byggd och fotograferad av Anders Steen
och en fransk variant från PLM, byggd av
Patrick Fastelli.
Une variation francaise construite par Patrick Fastelli

     
Per E LindgrenPer E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se