åter / zurück / back Åter Perl logo Beställning

Svenska modeller

Byggsatser som kommer att tas bort ur sortimentet kommer att listas
under en sådan rubrik så länge de finns kvar till försäljning.

Kolla därför i första hand vilka modeller det gäller under respektive typ av byggsats,
dvs. lok/motorvagnar, personvagnar eller godsvagnar.

 

Byggsatserna är helt kompletta om inget annat anges. De är framställda av etsade och gjutna delar i mässing. För att underlätta monteringen är delar som t ex vagnstak förbockade. Svårighetsgraden varierar kraftigt, att svårighetsgradera modellerna är omöjligt, men generellt kan sägas att modeller med få detaljer är lättare att bygga,  t ex godsvagnarna G3 (009), medan Cc-loket (078) och motorvagnen Xoa4 (082) måste anses som svårbyggda. Till varje byggsats hör en utförlig bygganvisning, med råd och tips för de olika problem som kan uppstå under byggets gång. Kunskap i lödning och viss fingerfärdighet underlättar väsentligt. I bygganvisningarna ges tips om extra detaljering, om målning och om alternativa utföranden som kan förekomma.
   Modellerna kan byggas som vitrinmodeller eller användas tillsammans med andra fabrikats modeller. Vagnarna kan kompletteras med koppelfickor som gör det möjligt att förse dem med önskat koppel enligt NEM 362. Samtliga vagnsmodeller har hjul med engelsk "fine scale" profil d v s ungefär RP25-profil men med något smalare fläns, vilket kräver ett bra spårläge. För att förbättra gångegenskaperna har därför alla personvagnar (utom C4-modellerna) trepunktslagrade axelhållare. Att bygga in detta på övriga vagnsmodeller torde vara fullt möjligt, liksom utbyte av hjulaxlarna mot något på marknaden förekommande hjul med standardprofil.
 

SJ-logo målad

SJ-logo 1930-tal

SJ-logo 1940-tal

   Titta gärna här, jag visar ett exempel på hur en bygganvisning är upplagd.
   
   Prislistor modeller, pdf-fil (19 kb) och tillbehör, pdf-fil (25 kb)
 
 
  
      Gå vidare till svenska personvagnar
   
   Gå vidare till svenska godsvagnar
    
L O K    O C H    M O T O R V A G N A R
Z3 modell
140 1 100:-
SJ lokomotor litt Z3
Kåpa avsedd att kompletteras med ett specialtillverkat underrede.
T23 modell
132  
SJ diesellok litt T23
Kåpa avsedd för Gützolds modell av tyska BR 346.
W2 modell
061, 062  
SJ persontågslokomotiv litt W2
Kåpa avsedd för Trix modell av tyska BR 73.
V1 modell
014 250:-
SJ diesellok litt V1
Ny hytt med gångplåt och nya detaljer till Roco-modell nr 63390.
SLUTSÅLDA BYGGSATSER
116  
SJ motorvagnståg litt Xoa3
Väldetaljerad modell, kompletteras med drivning/boggier.
[Slutsåld]
115  
BJ motorvagnståg litt Xa / Xm
Väldetaljerad modell, kompletteras med drivning/boggier.
[Slutsåld]
Sa modell
101  
SJ persontågslokomotiv litt Sa
Utsökt detaljerad kåpa avsedd för Fleischmanns modell av tyska BR 64.
[Slutsåld]
Cox4 modell
094  
SJ manöver-/mellanvagn litt Cox4
Används tillsammans med 082 Xoa4.
[Slutsåld]
Xoa4 modell
082  
SJ / DJ elektrisk motorvagn litt Xoa4
Väldetaljerad modell, kompletteras med drivning/boggier.
[Slutsåld]
Cc-modell
078  
SJ snälltågslokomotiv litt Cc
Utsökt detaljerad lokmodell avsedd att kompletteras med drivning eller hjulsats.
[Slutsåld]
C-tender modell
077  
SJ tender litt C
Avsedd att kompletteras med specialtillverkad drivning eller hjulsats.
[Slutsåld]
Ub modell
072  
TGOJ elektriskt växellok litt Ub
Kåpa avsedd för Roco's modell av schweiziska Ee 3/3.
[Slutsåld]
Ue modell
071  
SJ elektriskt växellok litt Ue
Kåpa avsedd för Roco's modell av schweiziska Ee 3/3.
[Slutsåld]
S3 modell
060  
TGOJ persontågslokomotiv litt S3
Kåpa avsedd för Trix modell av tyska BR 73.
[Slutsåld]
El-10-3 modell
043  
NSB elektriskt växellok typ El-10
modell i nydesign.
Kåpa avsedd för Roco's modell av schweiziska Ee 3/3.
[Slutsåld]
El-10-2 modell
042  
NSB elektriskt växellok typ El-10
modell i moderniserat utförande
Kåpa avsedd för Roco's modell av schweiziska Ee 3/3.
[Slutsåld]
El-10-1 förebild
036  
NSB elektriskt växellok typ El-10
modell i leveransutförandet
Kåpa avsedd för Roco's modell av schweiziska Ee 3/3.
[Slutsåld]
Ub modell 035
SJ elektriskt växellok litt Ub
Kåpa avsedd för Roco's modell av schweiziska Ee 3/3.
[Slutsåld]
G6 modell 015
SJ godstågslokomotiv litt G5 / G6
Utsökt detaljerad kåpa som byggs på ett tyskt tanklok BR 93 från Roco, nr 43320.
[Slutsåld]
 
      Gå vidare till svenska personvagnar
   
   Gå vidare till svenska godsvagnar
     
åter /zurück / back Åter   Beställning
Per E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se