Åter
 

 

   
Från Björn Jansson i Uppsala har vi fått denna bild av HNJ resgodsvagn litt F3, en trevlig vagn som blir en sann prydnad i varje persontåg. Björn har hämtat alla delar utom taket ur Perlmodells sortiment
. Korgar från G3 med bromskupé och från G3 utan broms kapas helt enkelt och skarvas ihop bakom sidodörren. Detta bygge visade vi redan 1987 i dåtida PerlAktuellt med en ritning av Svante Runberger. HNJ hade två vagnar av denna typ, byggda 1913 med nr 761 och 762. Vagnarna var långa, 12 200 mm över buffertbalkarna och 8 000 mm axelavstånd. Mer om denna vagn kan läsas i "Boken om HNJ" av Lars Olof Leander, Stenvalls förlag 1984.  
Kapa korgarna så att skarven hamnar bakom sidodörren. Mät upp och markera korgbalkarnas positioner på korgen. Gör urtak för fönstren. Använd de överblivna gavlarna som stöd och förstärkning av de långa sidorna och taket. Remsorna som bildar rambalkarnas underkant kan bara delvis användas. Gör nya av mässingplåt remsor 0,2 x 1,5 mm, eller ett helt nytt trepunktslagrat underrede enligt nedan. I övrigt bör detta bygge inte vålla några problem. En bygganvisning till resgodsvagn 028 litt F1 eller godsvagn 026 litt G3 kan vara till hjälp. Dekaler finns inte men vi rekommenderar ett dekalark till resgodsvagnen litt F1 som med viss skicklighet kan justeras till att bli en välliknande märkning. Ursprungligen hade vagnarna vakuumbroms med cylindern placerad under konduktörskupén. senare monterades tryckluftbroms, som på resgodsvagn litt F1.
   Hur ett trepunktslagrat underrede byggs framgår ganska klart av Tillbehörskatalogens beskrivning av delarna som ingår i detta. Denna konstruktion var inte uppfunnen då Björn byggde sin vagn, varför vi här gör ett litet tillägg. Trepunktslagringen gör det möjligt att köra denna långa vagn på mer normalt betingade modellspår.
   Gör i princip på följande sätt. Ta isär sidor och bottenplåt. Tillverka en ny bottenplåt. Bearbeta sidorna, gör urtag för fönster, markera ut balkar m m och löd samman sidorna och bottenplåten. Bottenplåten ska nu sitta 1 mm upp i korgen. Bocka axelhållarna och detaljera dem med bromsbackar, stag och fångjärn. Fäst centrumhållaren i botten och löd samman axelhållarna med en fjädertråd (pianotråd) och löd fast detta i centrumhållaren. Mellan axelhållarna och bottenplattan limmas bitar av gummisnodd, en i mitten på den ena och en i vardera ytterkant på den andra axelhållaren.
    Rambalkarna görs av U-balk som löds fast på bottenplåten så att axelhållarna obehindrat kan röra sig. Mellan rambalkarna och de nedstickande korgbalkarna löds små mässingsremsor 0,2 x 1  mm.
  
 
Från Perlmodell kommer följande etsplåtar och byggdelar:
   16-135   etsplåt till korgen
   16-136   etsplåt till korgen
   16-137B etsplåt med sidodörrar med fönster
   16-134G etsplåt med övergångsbrygga och skyddsräcke
   16-140   etsplåt med hörnlister, beslag m m
   16-162   etsplåt med korgbalkar med fönster
   2-209     buffertar
   2-223     hästdragögglor
   2-227     skruvkoppelimitation i byggsats, (alt 2-226 färdigmonterat)
   3-000     slangkopplingar för tryckluftbroms, alternativ
   3-001     slangkopplingar för vakuumbroms, alternativ
   3-100     tryckluftbromssats, alternativ
   3-101     vakuumbromssats, alternativ
   3-202     bromsplattform
   3-131     bromsdetaljer
   4-301     gaveldörr
   4-510     spännstagstöttor
   4-520     U-balkar till korgsidorna
   5-001     slutsignalhållare
   7-000     stjärnekerhjul
   8-0,3-M  tråd till dörrstopp
   8-0,4-NS tråd till handräcken
   8-0,5-M  tråd till bromsledningar och spännstag
   12-028   dekalark
 
Trepunktslagrat underrede, kan rekommenderas:
   8-802     axelhållare
   8-810     fjäderpaket
   8-822     lagerboxlock, alternativ
   8-820     lagerboxlock, alternativ
   8-3x1U   U-profil till rambalkar, alternativ
   8-0,5-S   fjädertråd till axelhållarnas fjädring
Stelt standardunderrede:
   8-002     fjäderpaket med lagerboxlock
   8-201     axelhållare
   3-204     bromsdetaljer
   8-2x1     profil till rambalkar, alternativ
     
Per E Lindgren Telefon e-mail
Sandavägen 1 C, S-147 71 Grödinge, Sweden +46-(0)73 62 62 097 per@perlmodell.se